BAUHAUS’un Yüzüncü Yılında Mimarlık, Tasarım ve Sanat

01 Ocak 2019 30 Haziran 2019

BAUHAUS:
• 1919 yılında Walter Gropius tarafından Weimar’da kurulan ve mimarlık okulu, zanaat okulu ve güzel sanatlar akademisini bir araya getiren bir yapı okuludur.
• Hem savaş ve kaos sonrasındaki düzen arayışının, hem de modernitenin yol açtığı kaçınılmaz ve topyekûn dönüşümü anlamlandırma ihtiyacının bir ürünüdür.
• Hem modern yurttaşlığı hem yeni hayatın tasarımını hem de zanaattan endüstriye kayan yeni üretim dinamiklerini bir arada ele alır.
• “Süslemeden kaçınma ve sadelik, zanaatlar ile seri üretimi birleştirme” ilkelerinden temellenen bir okuldur.
• Malzeme, işlevsellik ve üretimi, akıl, yaratıcılık, verimlilik ve fayda temelinde eğitim programına yansıtan, bunu yaparken de yüksek sanat, endüstri ve zanaatı birleştirmeyi hedefleyen bir eğitim ve üretim hamlesidir.
• İki dünya savaşı arası süreçte “modern hareket” in estetik ve bilimsel öğretisini oluşturacak bir sistem yaratma girişimidir.
• 1933 yılında Nazi hükümeti tarafından kapatılmasının ardından en etkin hocalarının ABD, İngiltere, Fransa İsviçre, Hollanda gibi birçok ülkeye göç etmesiyle temel ilkeleri uluslararası yaygınlık kazanan bir mimarlık ve tasarım akımıdır.
• Mimarlıktan yazı fontlarına, mobilyadan şehir planlamasına yaşamın birçok alanında ortaya çıkardığı tasarım ve üretim ilkeleri ile yaşam alanlarımızı şekillendirmeye devam eden bütüncül bir sistemdir.

Kuruluşunun 100. yılında Bauhaus ortaya koyduğu üretimler ve etkileriyle tüm dünyada hatırlanmakta. Mahal Sanat’ın çağırıcılığında bir araya gelen mimarlık, şehir planlama, sanat ve sosyal bilim alanından uzman ve akademisyen, Nisan-Haziran döneminde Bauhaus’un farklı yönleriyle ele alınacağı bir dizi etkinliği Çanakkalelilerle buluşturdu.

Goethe Enstitüsü’nün de işbirliğiyle Nisan-Haziran dönemini kapsayan panel, film gösterimi ve sergi etkinlikleri hayata geçirildi. Mimarlık ve Tasarım odaklı oluşan inisiyatif toplantı ve üretimlerine devam etmekte.