İzmir - Çanakkale Kent Ekolojisi Turları

15 Eylül 2020 15 Eylül 2021 https://www.canakkalebienali.com/kent-ekolojisi/

Takımyıldız başlıklı 7. Çanakkale Bienali, etkileşim ve işbirliklerinden beslenen ve altı aya yayılan farklı proje ve etkinlikler ile kurgulandı. Bu projelerden biri de Kültür için Alan desteğiyle hayata geçirilen ve İzmir ile Çanakkale’nin kültür mirasına ekoloji ve flora üzerinden bakmayı amaçlayan Kent Ekolojisi Turları.

Fotoğrafçı Tarık Gök’ün CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) ortaklığında hayata geçirdiği proje bu iki deniz ticareti kentinin anıt ağaçlarına, tarihsel derinliğini yansıtan florasına, kent dokusu içinde varlığını sürdüren ya da kent belleğinde yer edinmiş ekolojik hafızasına odaklanıyor. İzmir ve Çanakkale’den kullanıcıların çevrimiçi olarak deneyimleyebileceği rotalar, sesli anlatımlar ve videolar yoluyla deneyim odaklı zengin bir içeriği paylaşıma açmayı hedefliyor. Kent Ekolojisi Turları, İzmir ve Çanakkale’den kent tarihi, ekoloji, mimarlık, tasarım disiplinlerinden uzman ve araştırmacıların danışmanlığında ve Tarık Gök’ün görsel-işitsel kayıtlarıyla hayata geçiriliyor.