YENİ KOMŞULAR Çanakkale Kültür Aktörleri Ağı

15 Eylül 2022 15 Haziran 2023

YENİ KOMŞULAR Çanakkale Kültür Aktörleri Ağı, kültür alanında bir altyapı geliştirme projesi. Son yıllarda, pandemi ile artan bir yoğunlukta, büyük şehirlerden Çanakkale’ye doğru ciddi bir iç göç yaşanıyor. Özellikle kültür endüstrisi ya da yaratıcı endüstrilerden aktif uzman ve profesyoneller kent merkezine ya da kırsal kesimlere yerleşiyor, buralarda yaşıyor ve çalışıyor. Çanakkale’de çağdaş sanat ve kültür alanında uzun yıllara dayanan sivil toplum odaklı deneyim ve birikimimiz ışığında, Çanakkale’nin Akdeniz kültür ekosisteminde özgün bir kültür şehri olarak potansiyellerini geliştirmesi noktasında bu yaratıcı bireylerin önemli katkıları olacağını öngörüyoruz.
Farklı sanat disiplinlerinde profesyonelleşmiş sanatçıların yanı sıra tasarımcı, kültür-sanat yöneticisi, çevirmen, yapımcı, yönetmen, editör, akademisyen gibi, günümüz kültür ve sanat üretiminin değişik aşamalarında donanım ve becerileriyle rol alan yaratıcı bireyler projemizin hedef kitlesi.
Çanakkale Kültür Aktörleri Ağı Projesi, burada yaşamayı seçmiş "yeni komşularımızı" görünür kılmak, onlarla iletişime geçmek ve yerelle ilişkilerini sağlamak için kent merkezi ile kırsal kesimde bir dizi araştırma ve fizibilite çalışmasıyla işe başlıyor. Ardından gelecek toplantılarla da işlevsel bir iletişim ve iş birliği ağının şekillenmesi planlanıyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation, Kültür Sanat Fonu'nun 2022 dönemi kapsamında desteklenmektedir.