SİNOPALE: Her Şeyden Sonra

SİNOPALE: Her Şeyden Sonra
24 Ocak 2014    |    Etkinlikler    |    Sergi

SİNOPALE: Her Şeyden Sonra

Her Şeyden Sonra Sergisi
SİNOPALE’den Bir Seçki

Sanatçılar: Çiğdem Borucu(TR), Amie Dicke (NE), Nezaket Ekici(D), Róza El-Hassan(HU), Dejan Kaludjerović(AU), Emre Koyuncuğlu(TR), Monali Meher(NE), Mircea Nicolae(RO), Daniele Pezzi(IT), Sümer Sayın(TR), Roland Stratmann(D), Adrien Tirtiaux(BE), Johannes Vogl(GE)

Avrupa Kültür Derneği, kültürel farkındalığı artırmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, İstanbul’da kurulmuş, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu. Mart 2003’te kültürün toplum içindeki rolüne önem veren farklı mesleklerden kişiler tarafından kurulan Avrupa Kültür Derneği, o tarihten bugüne kültür yönetimi ve kültür politikaları konularını ele alarak, bağımsız kültür aktörlerinin sektör içindeki rollerini, kendi aralarındaki iletişim ve işbirliği ağlarını, disiplinlerarası, sektörlerarası ve uluslararası bağlantılarını güçlendirmeye odaklandı; yerel kültür ortamının Avrupa ağlarına entegre olmasının yanı sıra bilgi üretimi ve alışverişini sağlayarak ve savunuculuk yaparak mevcut yapıları ve bireyleri desteklemeyi amaçladı. Bu amaçları, toplantılar, konferanslar, seminerler, forumlar, sanatsal, kültürel ve eğitsel projeler yoluyla hayata aktarmayı hedefledi.

Avrupa Kültür Derneği, son on yıldır kültür-sanat alanından ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişi ve kuruluşları, sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak fikirlerin üretilebilmesi ve tartışılabilmesi için bir araya getirdi ve getirmeye devam ediyor. Dernek bu amaçla eğitim programları, uluslararası forumlar, konferanslar, seminerler ve sanat etkinlikleri düzenliyor. 2012 yılında dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Bienali Sinopale, Europist Kültür Sanat Yönetimi Programı, “Geçmişten Geleceğe Avrupa Kültür Başkentleri”, “Avrupa’nın Sınırları”, “Küresel Sorunlar, Kültür Vizyonları”, “Kent ve Sanat” bunlardan bazıları…

Avrupa Kültür Derneği kuruluşunun 10. yılı vesilesiyle “Her Şeyden Sonra” başlıklı proje ile geçen on yılda ele alınan konular bağlamında bir durum analizi yapmak, geçtiğimiz bu zaman zarfında kültür alanında nelerin değiştiğini ve nelerin değişmekte olduğunu sorgulamak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

SİNOPALE Deneyimi Üzerine Söyleşi
Konuşmacılar: T. Melih Görgün, Emre Zeytinoğlu, Deniz Erbaş

25 Ocak 2014

Çanakkale ve Sinop şehirleri birçok ortak özelliği paylaşıyor: Deniz boyunca uzanan bir liman ve askeri merkez olarak kurulan her iki şehir, uzak ve yakın tarihin izlerini günümüzde de taşımakta. Uluslararası Çanakkale Bienali deneyiminde olduğu gibi, Sinopale de Sinop Hapishanesi gibi kentin tarihi yapılarını çağdaş sanatın bağlamına açıyor. Sinop kenti nükleer santralle, Çanakkale ise Kaz Dağ’ındaki maden projeleriyle mücadele ediyor ve bu mücadeleler çağdaş sanatın da gündemine giriyor.

T. Melih Görgün ve Emre Zeytinoğlu 2006 yılından bu yana hayata geçirilen SİNOPALE-Sinop Bienali süreçleri üzerinden merkez dışında Bienal ve çağdaş sanat deneyimi üzerine Deniz Erbaş ve Seyhan Boztepe ile söyleşti. Uluslararası çağdaş sanat etkinliklerinin kentlilerle etkileşimi ve kent kültürüne etkileri, ürettikleri alternatif toplumsal ve sosyal bağlamlar, sanatın üretim süreçlerinin bu kentlerde nasıl işlediği ve kamusallaştığı üzerine deneyimlerin paylaşıldığı söyleşide, yerel ve alternatif modeller üzerinden Çanakkale ve Sinop arasındaki benzerlikler vurgulandı.

Avrupa Kültür Derneği, Sinopale, Sinop Belediyesi, BM Çağdaş Sanat, Chameleon Tasarım ve Proje Yönetimi, Avusturya Kültür Ofisi, A Soul for Europe, eintagmuseum, citizensofculture.net, Satelliet Groep, informal görgün network, Felix Meritis, Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi Istanbul, Robert Bosch Stiftung, AltArt Foundation, Nuova Icona işbirliğiyle, ÇATKAV, Çanakkale Belediyesi ve Troya Kültür Derneği desteğiyle.