Tuğba Elmacı

1981'de Ankara'da doğdu. 2006 yılından beri Çanakkale'de yaşıyor ve çalışıyor.

Marshall Mc Luhan’ın bundan yarım asır önce Gutenberg Galaksisi adlı metninde söylediği Medium is the message’dan (Araç Mesajdır) beri kitle iletişim araçlarının insan algısını yönlendirme gücü ikiye katlanmış durumdadır. Mcluhan’dan etkilenen bir başka düşünür Jean Baudrillard’ın gözlemlediği iletişim dünyası ise, aracın kendisini de aşıp dünyaya ilişkin referansımızı kaybettiğimiz, gerçekliğin kendinden geçirilerek içi boş haliyle başbaşa bırakıldığımız bir hipergerçeklik evreni sunmaktadır. Son 5 yıldır evini, yurdunu terkederek bir ölümden kaçarken, maalesef diğerine ulaşan insanların gerçekliği de steril salonlarında oturan bizler için birer hiper gerçekliğe dönüşmekte ve içi boşaltılmış bu kendinden geçirilmiş anlamı ise yüksek çözünürlüğün büyüsü ile olağanlaştırmaktayız. Bu çalışma ise bu büyüyü karıncalanma ile bozarken, hem video tarihinin özüne hem de Mcluhan’ın ortaya attığı mesajın tekrar gerçeklik evreninde yerleştirilmesine bir bağlam sunmayı istemektedir.