Tunca Subaşı

1982 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

İsimsiz, 2011:
Tunca Subaşı’nın sergilenen yapıtı, Kalıntı/Residue
serisinden, aynı adlı sergisinden bir resim. Bu çalışma
için tarihsel olaylar üzerine yaptığı araştırmalarda sanatçı
bulduğu verileri yeniden yorumlayarak birer kanıt, kalıntı
olarak ele alıyor. Subaşı’nın yorumu Walter Benjamin’in
‘Jetzt-zeit’ kavramıyla ilişkili. Benjamin bu kavramı
“şimdiyle dolmuş zaman” anlamında kullanırken,
Tunca Subaşı da geçmişe ait bir görüntünün bugün de
deneyimlenen bir an olduğunun altını çiziyor; tarihi,
zamanı ‘şimdi’ ile dolduruyor, bütünleştiriyor. Öte yandan
bu bütünleştirme tarihten arınmış bir mekan ve zamanla
da karşılaştırıyor bizi.

Sur, 2014:
Tunca Subaşı sergi salonuna ateş tuğlalarla ördüğü
duvarla mekanı yeniden şekillendirmeyi ve kimlik
katmayı amaçlıyor. Auschwitz-Birkenau, Alman Nazi
Toplama ve İmha Kampı’ndan (1940-1945) getirdiği bir
tuğlanın yanı sıra, Çanakkale’deki eski Rum ve Ermeni
tuğla fabrikalarının ürünü, üzerinde kendine özgü markası
olan ve artık üretilmeyen nadir tuğlaları da duvarın içine
yerleştiriyor. Yapıtıyla Birinci Dünya Savaşı esnasında en
sert ve en kanlı savaşlardan birinin yaşandığı Çanakkale
ile İkinci Dünya Savaşı’nda dünya tarihinin en trajik savaş
suçlarından birine tanık olmuş Auschwitz arasında bir
kader bağı kuruyor.