Tunca Subaşı

1982 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

İsimsiz, 2011: Tunca Subaşı’nın sergilenen yapıtı, Kalıntı/Residue serisinden, aynı adlı sergisinden bir resim. Bu çalışma için tarihsel olaylar üzerine yaptığı araştırmalarda sanatçı bulduğu verileri yeniden yorumlayarak birer kanıt, kalıntı olarak ele alıyor. Subaşı’nın yorumu Walter Benjamin’in ‘Jetzt-zeit’ kavramıyla ilişkili. Benjamin bu kavramı “şimdiyle dolmuş zaman” anlamında kullanırken, Tunca Subaşı da geçmişe ait bir görüntünün bugün de deneyimlenen bir an olduğunun altını çiziyor; tarihi, zamanı ‘şimdi’ ile dolduruyor, bütünleştiriyor. Öte yandan bu bütünleştirme tarihten arınmış bir mekan ve zamanla da karşılaştırıyor bizi.

Sur, 2014: Tunca Subaşı sergi salonuna ateş tuğlalarla ördüğü duvarla mekanı yeniden şekillendirmeyi ve kimlik katmayı amaçlıyor. Auschwitz-Birkenau, Alman Nazi Toplama ve İmha Kampı’ndan (1940-1945) getirdiği bir tuğlanın yanı sıra, Çanakkale’deki eski Rum ve Ermeni tuğla fabrikalarının ürünü, üzerinde kendine özgü markası olan ve artık üretilmeyen nadir tuğlaları da duvarın içine yerleştiriyor. Yapıtıyla Birinci Dünya Savaşı esnasında en sert ve en kanlı savaşlardan birinin yaşandığı Çanakkale ile İkinci Dünya Savaşı’nda dünya tarihinin en trajik savaş suçlarından birine tanık olmuş Auschwitz arasında bir kader bağı kuruyor.