Viron Erol Vert

1975 yılında Almanya’da doğdu. Berlin ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

1916’da Max Fleck tarafından resmedilen ve Alman İmparatoru II.Wilhelm’i Osmanlı askeri üniforması içerisinde gösteren yağlıboya tablo, imparatorun 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın en sıcak günlerinde müttefiklerine destek olmak maksadıyla İstanbul’a yapmış olduğu seyahatinin anısına, Sultan V. Mehmet’e hediye olarak düşünülmüştü. Demiryolu üzerinden nakliyesinin uzaması ve savaş nedeniyle resim ne adresine teslim edilebildi, ne de geri gönderilebildi. Resim, halen Alman Başkonsolosluğu’ndaki resmi kabul salonunda asılı durmakta. Viron Erol Vert çalışmasında teslim edilememiş olan bu tablonun simgelediği ittifakı, birlikte girilen savaş sonrasında yaşanan felaketleri hatırlatıyor. Yağlıboya resmin fotoğrafı üzerinde günümüz tekniklerinden yararlanarak yaptığı optik kodlamalarla eseri yeniden yorumluyor. Bu yapı-bozum süreci aynı zamanda savaşın sebep olduğu yıkım ve yeniden yapılanmayla bir özdeşlik kurulmasını sağlıyor.