Viron Erol Vert

1975 yılında Almanya’da doğdu. Berlin ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

1916’da Max Fleck tarafından resmedilen ve Alman İmparatoru II.Wilhelm’i Osmanlı askeri üniforması içerisinde
gösteren yağlıboya tablo, imparatorun 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın en sıcak günlerinde müttefiklerine destek
olmak maksadıyla İstanbul’a yapmış olduğu seyahatinin anısına, Sultan V. Mehmet’e hediye olarak düşünülmüştü.
Demiryolu üzerinden nakliyesinin uzaması ve savaş nedeniyle resim ne adresine teslim edilebildi, ne de geri
gönderilebildi. Resim, halen Alman Başkonsolosluğu’ndaki resmi kabul salonunda asılı durmakta. Viron Erol Vert
çalışmasında teslim edilememiş olan bu tablonun simgelediği ittifakı, birlikte girilen savaş sonrasında yaşanan
felaketleri hatırlatıyor. Yağlıboya resmin fotoğrafı üzerinde günümüz tekniklerinden yararlanarak yaptığı optik
kodlamalarla eseri yeniden yorumluyor. Bu yapı-bozum süreci aynı zamanda savaşın sebep olduğu yıkım ve yeniden
yapılanmayla bir özdeşlik kurulmasını sağlıyor.