Yağmur Uyanık – Tempo Primo

Yağmur Uyanık – Tempo Primo
05 Haziran 2023    |    Etkinlikler    |    Sergi

Yağmur Uyanık – Tempo Primo

Tempo Primo, müzikal ölçü birimleri ve bu birimlerin standartlaşma süreçleri üzerinden, mekan ile işitsel kültür arasındaki ilişkiyi araştıran 6 kanallı bir ses yerleştirmesi. Eser, müzikteki aksak ritimlere ve bunların icrasında kullanılan tahta kaşığa odaklanıyor. Batı Akdeniz coğrafyasında göç ile yer değiştirmiş bu ritimlerin işitsel kültürdeki anlamı, bu anlamın zaman içinde geçirdiği değişim ve bu değişimin ses ve formda bulduğu geri yansımayı çoğulluk ekseninde ele alıyor. Eser 3, 5 ve 7 başlı kaşıklardan ve bunlarla çalınmış 3/8, 5/8 ve 7/8’lik ritimlerin bir araya geldiği bir mekansal ses kompozisyonundan oluşuyor. 6 hoparlör arasında yer değiştiren ritmik parçalar, izleyiciyi aralarında oluşturdukları işitsel mekanda dolaşmaya davet ediyor.

Yağmur Uyanık’ın Tolga Tüzün mentörlüğünde ve bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programının finansal katkısıyla hayata geçirdiği Tempo Primo, 2-23 Haziran tarihleri arasında StudioMAHAL’de.

Yağmur Uyanık, işlerinde insanlar ve dünya arasındaki ilişkiyi, kültürel sistemlerin oluşumunu, anlamlarını ve mekansal bağlamlarını ve zamanı anlamanın farklı yollarını araştırmakla ilgilenen bir sanatçı. 1992 yılında Antalya’da doğdu, lisans eğitimini 2014 yılında Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bolümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2017 yılında Fulbright bursiyeri olarak gittiği San Francisco Art Institute’te Sanat ve Teknoloji alanında tamamladı.

Uyanık, pratiğinde objelerin ve araçların değişen konumunu, kültürlerdeki melezliği ve bilgi üretme sistemlerindeki dönüşümleri inceliyor. Malzeme ve üretim üzerine farklı araştırmalar yoluyla kimlik, özgünlük ve temsil kavramlarına odaklanan multimedia enstelasyonları üretiyor. Çalışmalarında genelde heykel, video ve ses medyalarını, çoğu zaman da çağdaş teknolojileri kullanıyor ve teknoloji ile bilgi üretiminin tarihi arasındaki ilişkiyi araştıran düşünce deneyleri yapıyor.