Yeni Anıt

Bir sanat projesi markası olan “Yeni Anıt”ın kurucusu Ferhat Kamil Satıcı, 1973’te Yalova, Türkiye’de doğdu. Düzce’de yaşıyor ve çalışıyor.

Yeni Anıt’ın

Öktem’in Kabusu: Hafriyatın Haysiyeti çalışması hakkında:

Yeni Anıt’ın meslek onuru ve resmi tarih konularına odaklanan yapıtı “Öktem’in Kabusu:Hafriyatın Haysiyeti” , Türkiye’de toplum mühendisliği çalışması olarak, abidevi tarih ve anıtsal geçmişi mercek altına alıyor. Topraklarımızdaki tarihsel anlatı kanallarını günümüz Türkiye’sindeki travmatik pozisyonlarla karşılaştırıp, dekode etmeyi deniyor.

Yeni Anıt yapıtını, Çanakkale Savaşlarını canlandıran birçok heykelden biri olan, Tankut Öktem’in, Kanlı Sırt, Mehmetçiğe Saygı Anıtı’nın (1997) yerel olarak mitleşmiş imgesinden hareketle geliştiriyor. Yaralı Anzak askerinin yerine bir işçi, onu kucağına alan Osmanlı askeri yerine ise bir mühendis koyarak, hızlı ve kontrol dışı bir yapılanmanın erken belirtileri olarak iş kazalarını, ekonomik şartların dayatması olarak ise meslek etiği ihlallerini, bir yapılanma faaliyetinin tüm çevresel ve geleceğe yönelik sonuçlarına karşı imgeleştiriyor.

Bir anıtçının tasarımında en büyük etken olan meydan ve kamusal bellek, bir anıtın maddesel olarak kalıcı imgesinin yanı sıra medyalar (fotoğraf ve film) aracılığı ile yaygınlaşması gerçeğini önemli bir noktaya taşıyor. Yeni Anıt, özelleştirilmiş kamusal alanlarımızdaki medyaları ve geçici olarak kurgulanmış reklam estetiğini kullanarak kamusal belleğin kalıcı imgeleri ile oynuyor.

Doğruluk, dürüstlük kavramı toplumsallığın ve modernliğin yeniden tanımlandığı
topraklarda icat edilmiş geleneğin ve tarihsel canlandırmacı toplum modellerinin boğucu
ortamında, distopik bir bahar dinlencesini betimliyor.