CABININ’e Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan Ödül

CABININ’e Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan Ödül
12 Kasım 2020    |    Haberler

CABININ’e Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan Ödül

Çanakkale Bienali İnisiyatifi CABININ, Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Ödülleri’nde süreli etkinlik kategorisinde ödüle layık görüldü!

Çanakkale Bienali bu sene Azra Tüzünoğlu’nun eş-küratörlüğünde, Agah Uğur Koleksiyonu ve Troya Müzesi işbirlikleriyle ve DARDANEL’in ana desteğiyle 7. kez hayata geçiriliyor. CABININ kendilerine ödüle giden süreçteki katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyor.

Yerelde örgütlenen bir sivil inisiyatif olarak toplumun farklı kesimlerinden işbirlikleri, kurumsal destek, katkı ve dayanışmalarla 16 yıldır büyüyerek devam eden ve Çanakkale’yi çağdaş sanat ve kültür için özgün bir merkez olarak konumlandıran Çanakkale Bienali’nin Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen bu uzun soluklu çalışmaları Anadolu Ödülleri ile bir kez daha onurlandırılmış ve cesaretlendirilmiş oldu.

CABININ’i oluşturan tüm paydaş ve bileşenler, bugüne kadar Çanakkale Bienali’ne emek veren tüm sanatçılara, sanat profesyonellerine, farklı sektörlerden uzman ve katılımcılara, yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde işbirliği yaptığı kültür – sanat kurumlarına, SAHA Derneği, Troia Vakfı, Troya Müzesi, OPET, Hollanda Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü gibi Çanakkale Bienali’ni uzun yıllardır destekleyen tüm kuruluşlara içten teşekkürlerini sunar.

http://baksi.org/tr/anadolu-odulleri