Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti Projesi

15 Ekim 2020 31 Aralık 2021 https://www.muzekiti.com/troyamuzekiti

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Milli Eğitim Bakanlığı, Troya Kültür Derneği ve Komet Kültür ve Sanat Projeleri işbirliği ile gerçekleştirilen "Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti Projesi", kültürel miras, Batı Anadolu coğrafyası, Ege medeniyetleri kültür ve tarihi, Batı Anadolu'da yaşam biçimleri, ticaret, sanat ve zanaat ve de müze eğitimi konularını kapsamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Müze Kiti Projesi genel hatlarıyla müze gezme deneyimini aktif bir öğrenme sürecine dönüştürürken, müzenin içeriksel ve küratoryel bağlamını anlaşılır kılmayı hedefleyen çok adımlı ve uzun vadeli bir eğitim projesidir. Müzeyle ilişki kuran okul ve öğrenci sayısının artmasına, müzelerin birer deneyim/eğitim alanı olarak etkin bir biçimde kullanılmasına ve müze bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yaşadığımız coğrafyanın kültür ve sanatına ait eserlerin ve tarihinin bilinirliğini arttırarak çocukların ve yetişkinlerin kültürel mirasımıza olan bakışını ve yaklaşımını geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Müze kitlerinden faydalanan tüm öğretmen ve öğrenciler, müze koleksiyonlarındaki eserleri veya ören yerlerini bağlamları çerçevesinde kapsamlı bir şekilde kavrayabilmekte, kitlerde bulunan eğlenceli hikayeler ve bilinmeyen detaylar ile aktif ve etkileşimli bir öğrenme gerçekleştirebilmektedir.

Bu proje, müze deneyimini sınıf içinde başlatan, müzede devam ettiren ve edinilen bilgilerin yeniden sınıfta pekiştirilmesini sağlayan bir deneyim tasarımıdır. Müze kitleri, öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik diyalog temelli aktif öğrenmeyi ve kavramsal düşünme becerilerini tetikleyen bilgi kartları ve onlara paralel öğrenmeyi pekiştiren, yaratıcı etkinlik ve oyun önerilerini kapsayan öğrenci ve öğretmen içeriklerinden oluşur.