daire: Konuk Sanatçı Programları Sosyal Ağı

15 Ocak 2019 15 Eylül 2020 https://www.daire.org.tr

“Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülen “Kamu Sektörü ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında destekleniyor.

Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse ediliyor. Program sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarındaki ağları geliştirmeyi hedefliyor. Hibe programı kapsamında, Türkiye genelinde 10 proje hibe desteği almaya hak kazandı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Programın Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Kısa adı “daire” olan proje, Türkiye’de sanat alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak için kendi aralarındaki iş birliğini güçlendirerek sanat alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’den Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği ve Troya Kültür Derneği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında yürütülen projede Slovenya’dan SCCA – Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi de aktif rol alıyor.

Proje, İzmir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Sinop, Diyarbakır, Mardin, Nevşehir ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin 9 ilinde uygulanıyor.

“Konuk Sanatçı Programı” uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntemle sanatçıların, mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlanıyor. Programlar, alanda çalışan kişi ve kurumlar arasında sosyal ağ kurulması bakımından da önem taşıyor.

daire kapsamında, Seçici Kurul tarafından yurt içi ve yurt dışından belirlenen bilgi ve deneyim sahibi, 9 sanatçının yürütücülüğünde, 9 ilde “Konuk Sanatçı Programı” uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bu programlara her ilden katılacak üçer konuk sanatçıyı belirlemek üzere de ulusal bir açık çağrı yapılıyor. Projenin uygulanacağı her il için katılımcılar, başvuranlar arasından, Danışma Kurulu’nca belirleniyor. Programlara, söz konusu 9 ilden yerel sanatçıların katılımına da kontenjan dahilinde imkân veriliyor. Bu sayede katılımcılık ve sürdürülebilirliğin arttırılmasının yanı sıra kurulan ağın genişletilmesi hedefleniyor.

Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve iletişim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri de içeren proje, tanıtım etkinliğinden kapanışına kadar güncel sanat alanında genel bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bunun için İzmir merkez olmak üzere projenin uygulandığı tüm illerde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile birlikte tanıtım toplantıları, ihtiyaç analizleri, olanak tespitleri, çalıştaylar, paneller, gösteriler ve sergiler düzenleniyor.

Proje kitabına erişmek için tıklayın