Tevfikiye OPET Arkeo-Köy

01 Nisan 2018 Proje Devam Ediyor https://www.youtube.com/watch?v=amYP5pddCWE

Şubat 2018 itibariyle başlayan Tevfikiye OPET Arkeo-Köy sanat ve tasarım çalışmaları, CABININ üyeleri Prof. Dr. Rüstem Aslan, Seyhan Boztepe ve Deniz Erbaş danışmanlığında yürütüldü. Bu çalışmada Troya’nın üç temel bileşeninden hareketle köy içerisinde bir öykü oluşturuldu. Birinci bölümde, bugüne kadar ulaşılan bilgiler ve buluntular ışında Troya ve bölgesinin özellikleri, tarih sahnesinde çağlar boyu devam eden önemi ve arkeolojik bulgular ele alındı. İkinci bölümde ise, Troya’nın Homeros’un destanlarıyla başlayan mitolojik boyutu şiirsel bir sunumla yansıtılmaya çalışıldı. Üçüncü ve son bölümde ise, Troya’nın arkeoloji bilimi tarihi içerisindeki yeri ve kazı tarihçesi işlendi. Bu bölümde Troya’daki kazı çalışmaları ile iç içe geçen Tevfikiye Köyü’nün tarihini de görünür kılmak amaçlandı.

2018 sonbaharında CABININ sanat yönetmenliğinde hayata geçirilmeye başlanan OPET Tevfikiye Arkeo-Köy Sanat Günleri etkinlikleri ile Çanakkale kent merkezi ile Troya, Tevfikiye Arkeo-Köy arasında sürdürülebilir bir yaratıcı etkileşim zemini oluşturulması, Tevfikiye Arkeo-Köy’ün ulusal ve uluslararası alanda Troya ile özdeşleşen bir yaşayan kültür alanı olarak öne çıkarılması amaçlanıyor.