8. Çanakkale Bienali

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Çanakkale Bienali, 8. edisyonu için “Birlikte nasıl çalışırız?” başlığı altında "topluluk", "çalışma" ve "birliktelik" kavramları ve deneyimlerine odaklanıyor. Tüm bu kavramların her zaman radikal ve sonsuz sorgulamaları beraberinde getiren niteliğini bienalin araştırma çerçevesinin temeline yerleştiriyor. Felsefi sorgulamalarımız kendimiz ve dünya hakkındaki gerçeklere erişmemizi sağlayarak ve onlar üzerinde hareket etmemiz için bizi motive ederek bizleri güçlendirir. Bize birlikte yaşamak için nedenler verir ve iş birliği içinde var olma yeteneğimizi geliştirir. Ve belki bir çatı altında (ev?, komün?, devlet?) bir arada yaşamaya yönlendirir. Neşe içinde yaşama arzusu ise doğanın geri kalanıyla olan ilişkimizde bizi iktidar ilişkilerinin ötesine bakmaya zorlar.

"Birlikte nasıl üretebiliriz?", “Birlikte nasıl yaşarız?”, “Birlikte nasıl çalışırız?” soruları insan-insan, insan-doğa, insan-hayvan, hayvan-hayvan ve tüm canlı ve canlı olmayan yapılar arasındaki karmaşık ilişkilerin bağlantılarını/düğüm noktalarını araştırmaya çağırır; konukseverlik, dostluk, iş birliği, emek, sorumluluk, adalet, bağışlama, hafıza, yas, neşe gibi farklı kavramları tartışılır hale getirir. İnsanın "birlikte yaşama" zorunluluğunun peşini bırakmayan paradokslar, imkansızlıklar ve tekil şanslar sorgulanır. Bu, bir tür aciliyet ve ertelenemez bir sorumluluk ruhu içerir.

Büyüme/olgunlaşma kadar çürüme/küflenme de bu araştırmaların içindedir. Farklı zamansallıklar, paralel yaşamlar bu anlatıların farklı veçhelerini oluşturur. Nerede ve nasıl birlikte yaşarız/yaşadık/yaşayacağız, hayatı nasıl örgütleriz, birlikte iş yapmak her zaman en iyi sonucu mu verir vb. gibi pek çok soru üzerinden; birlikte rüya görmenin, yalnız başına kalabalıklar içinde yaşamanın, doğanın bir parçası olarak hareket etmenin farklı biçim ve yöntemlerine bakmayı öneriyoruz.

...Birlikte rüya görmek, yalnız başına kalabalıklar içinde yaşamak, doğanın bir parçası olarak hareket etmek, insan ve insan olmayanın bir aradalığı, geçici birliktelikler / kalıcı yapılar (ya da tam tersi), Dionysos’tan öğrendiklerimiz, sofranın etrafında, büyüme / olgunlaşma ya da çürüme/küflenme, farklı zamansallıklar, paralel yaşamlar… Peki birlikte iş yapmak her zaman en iyi sonucu verir mi?...

İNİSİYATİFLER
ARE PROJECTS
AVTO
GARP SESSIONS
GIUNGLA
KA ATÖLYE
MONITOR
BİENAL EKİBİ
 • Genel Sanat Yönetmeni: Azra Tüzünoğlu
 • Küratoryum: Are Projects, Avto, Bordo Bina, CABININ, Garp Sessions, Giungla, Ka Atölye, Monitor
 • Direktörler: Deniz Erbaş, Kubilay Özmen
 • Sergileme Yönetimi: Burak Topçakıl, Mert Karaçıkay
 • Koordinasyon Ekibi: Didem Gürdoğan, Erdal Sezer, Fatih İlhan, Gül Yürün Mavinil, Haktan Özünver, Helin Sude Boztepe, Mehmet Erim, Murat Çetin, Shukorullah Frogh, Tolga Özbek, Uğur Mete, Ülkü Sönmez, Ümit Durak, Yıldız Çapkan
 • Asistanlar: Belde Ayan, Burcu Gülhan, Hadice Süngü
 • Tasarım: Studio PUL
 • Tasarım Uygulama: Nesrin Mete
 • PR: Reha Ebru Kalu
 • web: Onur Özer
 • Fotoğraf - Belgeleme: Saygın Mavinil
 • Sergi Fotoğrafları: Kayhan Kaygusuz
 • Özel Teşekkürler: Agah Uğur, Akın Yalman, Alparslan Baloğlu, Amira Arzık, Atilla Durak, Bige Örer, Çelenk Bafra, Ceyda Demirhan, Ceyhun Demir, Çilem Yavşan, Enver Yılmaz, Gökhan Doğru, Halil Altındere, Hüseyin Harput, İsmail Erten, Mustafa Mete, Nancy Atakan, Rıdvan Demirhan, Rıdvan Gölcük, Rüstem Aslan, Segah Atay, Selim Varon, Sinan Apaydın, Suat Karataş
 • DÜZENLEYENLER: Kurucu Direktör / Founding Director: Seyhan Boztepe CABININ - Çanakkale Bienali İnisiyatifi / Çanakkale Biennial Initiative Troya Kültür Derneği / Troya Cultura Association
BİENAL ETKİNLİKLERİ

30.09.2022, Korfmann Kütüphanesi

Konser: Petra Nachtmanova, Ceyhun Kaya ve Ceyhun Demir

[Ayrıntılı Bilgi]

01.10.2022, Bordo Bina

Can Altay Reçel Çemberi’nde: Murat Meriç iftiharla sunar

[Ayrıntılı Bilgi]

07.10.2022, ÇTSO Çanakkale Evi

17. İstanbul Bienali Film Programı Çanakkale Gösterimleri

[Ayrıntılı Bilgi]

10.10.2022, Bordo Bina

Can Altay Reçel Çemberinde Müzik Buluşmaları

[Ayrıntılı Bilgi]

15.10.2022, ÇTSO Çanakkale Evi

17. İstanbul Bienali Film Programı Çanakkale Gösterimleri

[Ayrıntılı Bilgi]

16.10.2022, OPET Tevfikiye Arkeo-Köy

OPET Troya Sanat Günleri 5

[Ayrıntılı Bilgi]

22.10.2022, ÇTSO Çanakkale Evi

17. İstanbul Bienali Film Programı Çanakkale Gösterimleri

[Ayrıntılı Bilgi]

23.11.2022, OPET Çıplak Etno-Köy

OPET Troya Sanat Günleri 6

[Ayrıntılı Bilgi]

25.10.2022, Bordo Bina

“Keskin Band” Can Altay Reçel Çemberi’nde

[Ayrıntılı Bilgi]

26.10.2022, Online

Nagehan Uskan: “Forensic Architecture: Midilli’den Çanakkale’ye, Ege’de Neler Oluyor?”

[Ayrıntılı Bilgi]

PROGRAM

01.10.2022

8. Çanakkale Bienali Açılış Programı

10.00: TROYA MÜZESİ / BASIN TOPLANTISI --- 13.30: ÇANAKKALE KENT MERKEZİ / SERGİ MEKANLARI TURU --- 15.00: BORDO BİNA / CAN ALTAY “REÇEL ÇEMBERİ”NDE MURAT MERİÇ MÜZİK PERFORMANSI --- 16.00: MAHAL / ÖZLEM GÜNYOL & MUSTAFA KUNT “FREE SOLO” TIRMANMA DUVARI PERFORMANSI --- 18.00: AÇILIŞ @ MAHAL

MEKANLAR
DESTEKÇİLER

GÖRSELLER
Bm